Jak zmodernizować węzły betoniarskie?

Rozwój nowoczesnych technologii wymusza modernizacje i zmiany w wielu zakładach przemysłowych czy liniach produkcyjnych. Węzły betoniarskie również wymagają modernizacji, dzięki której proces produkcji staje się szybszy, wydajniejszy, zapewnia obniżenie kosztów, a przede wszystkim wzmacnia pozycję producenta na rynku i zapewnia wyroby lepszej jakości.

Od czego zacząć modernizację?

Oczywiście od znalezienia dobrej firmy, zajmującej się modernizacjami węzłów betoniarskich. Wybierając wykonawcę należy zwrócić uwagę na ilość zrealizowanych przez niego zleceń, zakres oferowanych prac, koszty, formy płatności i czas realizacji. Dobrą wskazówką wyboru będą opinie innych przedsiębiorców, którzy skorzystali z oferty modernizacji.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy dokładnie przeanalizować zakres modernizacji. Czy ma ona dotyczyć tylko urządzeń przesyłających i mieszających surowiec, czy może ma obejmować cały proces wytwórczy, włącznie z nowym oprogramowaniem i automatyzacją produkcji?

Co można zmodernizować?

Wymianie mogą podlegać zbiorniki na surowiec, silosy i dozowniki płynnej chemii, dozujące podajniki taśmowe, podajniki ślimakowe, wózki zasypowe, a także cały system transportu kruszywa. Najczęściej modernizowanymi elementami węzła są systemy nawożenia cementu, rozdzielacze kruszyw i cementu, bufory kruszyw z przepustnicą, wszelkiego rodzaju mieszarki.

W zakresie modernizacji wymienia się również urządzenia odbierające beton z mieszarek, a więc przenośniki taśmowe i jezdne czy zbiorniki wysypu betonu. Obszar modernizacji obejmować może zatem wszystkie urządzenia na każdym etapie procesu technologicznego wytwarzania betonu, a także urządzenia dodatkowe i ich zabezpieczenia. Ponadto możliwa jest pełna automatyzacja produkcji, zwiększająca wydajność zakładu.