Modernizacje instalacji przetwarzania i recyklingu odpadów

By zwiększyć konkurencyjność i zmaksymalizować efektywność wydzielenia wartościowych materiałów w przypadku wielu istniejących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, niezbędna jest ich modernizacja i/lub rozbudowa, która poza poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, daję większą elastyczność właścicielom redukując zapotrzebowanie na sprzęt i dodatkowe zaangażowanie pracowników. W ramach swoich usług oferujemy przebudowy i modernizacje istniejących zakładów przetwarzania i recyklingu odpadów, kompletnych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń będących składową konkretnych instalacji. Jesteśmy w stanie zoptymalizować każdą linię technologiczną i wyposażyć ją w niezbędne układy urządzeń i systemów:

● Przenośniki transportowe ● Kabiny sortownicze ● Przesiewacze i separatory ● Stacje załadowcze ● Odpylanie i wentylacja
● Bunkry magazynowe ● Stoły sortownicze ● Rozdrabniacze i kruszarki ● Konstrukcje wsporcze ● Systemy przeciwpożarowe

● Bunkry dozujące

● Rozrywarki worków ● Belownice ● Podesty obsługowe ● Monitoring wizyjny

Wdrażane przez nas nowoczesne i kompleksowe systemy przetwarzania odpadów mogą różnić się ilością i rodzajem zastosowanych urządzeń, kolejnością ich umiejscowienia w linii technologicznej, czy też sposobem realizacji całego procesu przetwórczego - natomiast dobrana przez nas technologia zawsze decydować będzie o efektywności całej linii technologicznej. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, uzyskują Państwo pewność i gwarancję doboru najefektywniejszej technologii przetwarzania i recyklingu odpadów.

Poniżej przedstawiamy Państwu najciekawsze realizacje, jedne z naszych ostatnich prac modernizacyjnych:


 

Zdjęcie przed i po 1


 

Zdjęcie przed i po 2


 

Zdjęcie przed i po 3


 

Zdjęcie przed i po 4